Mehmet Nuri Konya1, Ahmet Aslan2, Sibel Bakbak3

1Department of Orthopedics and Traumatology, Afyon Kocatepe University Medicine Faculty, Afyonkarahisar, Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology, Alanya Alaaddin Keykubat University, Medicine Faculty, Antalya, Turkey
3Department of Mechanical Engineering, Alanya Alaaddin Keykubat University, Antalya, Turkey

Keywords: Sonlu eleman analizi; kalça protezi; küçük trokanter; proksimal femoral kırıklar; proksimal femoral çivi.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada, küçük trokanter (KT) ve iliopsoas tendonunun implant stabilitesi üzerine etkileri sonlu element analizi (SEA) kullanarak değerlendirildi. Gereç ve yöntemler: Eklem tepkisi ve kas kuvvetlerini hesaplamak için iliacus ve psoas majör kaslarının kalça eklemine etkileri ters dinamik metotları ile değerlendirildi. İntertrokanterik femur kırığı üç boyutlu modelleme yazılımı ile AO (Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen) 31A1 ve 31A2 sınıflandırmasına göre simüle edildi. Sonlu element analizinde modüler çivi protez kombinasyonunun çimentosuz üç boyutlu modeli kullanıldı. Bütün analizler Ti6AI4V’nin 114 GPa elastik modulus değeri ile gerçekleştirildi. Küçük trokanterin implant stabilitesine etkisi aynı femoral stemi kullanan iki farklı implant tasarımıyla ve iki sağlam KT’li ve iki kırık KT’li dört farklı femoral model ile değerlendirildi.
Bulgular: Kalça ekleminin reaksiyon kuvvetleri 0-40° kalça fleksiyon aralığında %10 azaldı. Maksimum stres dağılımı kırık KT’li proksimal femoral çivi (PFÇ) modelinde PFÇ’nin ara bağlantı noktasındaki distal kilitleme vidasında 204.68 MPa iken, kırık KT’li kalça protezi için 335.35 MPa idi. Kırık KT’li PFÇ modeli için stres dağılımı yönü medialden laterale ve anteriordan posteriora değişti. Sağlam KT’li kalça protezi modelinde maksimum stres dağılımı 357.42 MPa olup stres dağılımı yönü lateralden mediale ve posteriordan anteriora idi.
Sonuç: Kırık veya sağlam KT’li kalça protezi modelleri stres dağılımı ve deformasyon değerleri açısından benzer iken sağlam veya kırık KT’li olmalı PFÇ modelleri arasında farklılıklar vardı. Buna bağlı olarak, PFÇ implant stabilitesi için KT önemli idi. Bu konu hakkında ileri klinik ve deneysel analizler gereklidir.