Gürkan EGE, Haluk AKMAN

İstanbul International Hospital Radyoloji Bölümü

Keywords: Lipoma Arboresens; Villöz Lipomatöz Sinovyal Proliferasyon; Diz; Manyetik Rezonans Görüntüleme.

Abstract

Lipoma arboresens; sinovyumun villöz lipomatöz proliferasyonu ile oluşan, ender görülen intraartiküler bir lezyondur. Genellikle diz ekleminde oluşur. Etyolojisi belli değildir. Tanıda Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) bulguları diagnostik olup, sinovyumdan kaynaklanan büyük villonodüler karakterde kitlesel lezyonu gösterir. Lezyon bütün sekanslarda yağ dokusuna benzer sinyal karakterine sahiptir. Ayrıca MRG lipoma arboresensin, kronik şişme ve ağrılı ekleme neden olan romatoid artrit, pigmente villonodüler sinovit ve sinovyal kondromatozis gibi diğer patolojilerden ayırt edilmesinde de yararlıdır. MRG lezyonun erken tanı ve tedavisinde önemli rol oynar. Literatürde, günümüze kadar 30’a yakın olgu bildirilmiştir. Olgumuz bunlar içinde en genç olgulardan biri olup, yaklaşık 5 yıllık öyküsüne rağmen kemiklerde erozyon ve degeneratif değişiklik tespit edilmemiştir. Bu çalışmamızda, lipoma arboresens olgusunun klinik ve MRG bulgularını sunduk ve literatürle kıyasladık.