Fahir DEMİRKAN1, Nagehan ÇOLAKOĞLU2, Özkan HEREK3, Gürkan ERKULA1

1Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Denizli
2Patoloji Anabilim Dalı Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Denizli
3Pediatrik Cerrahi Anabilim Dalı Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Denizli

Keywords: Fleksör Tendon, Onarım, Rekonstrüksiyon, Adezyon, Amniotik Membran.

Abstract

Giriş: Bu çalışmanın amacı amniotik membranın el cerrahisinde ve tendon cerrahisinde uzun süreli bir bioprotez olarak kullanılabilirliğini araştırmaktır. Gereç ve
Yöntem: Kontrol grubunda fleksör kılıf eksize edildi ve fleksör digitorum profundus tendonu kesildi ve uç uca dikildi. Grup 2’de fleksörkılıf açılarak FDP kesisi yaratıldı, kılıf ve tendon dikildi. Grup 3- Tendon kılıfı eksize edildi, tendon kesisi tamir edilerek üzeri amniotik zarla kapatıldı. 3, 6, 12. Haftalarda eşit sayıda tavuk öldürülerek histolojik inceleme uygulandı.
Bulgular: Histolojik kesitler yapışıklık oluşumunda amnion zarı ile örtülen örneklerde yapışıklık oluşumu diğer iki gruba göre anlamlı ölçüde az olarak bulundu (p<0.05).
Tartışma: Tendon tamiri modelinde, amniotik zarın zaman içerisinde tamamıyla yok olduğunu ve civardan gelen büyük olasılıkla epitenon kaynaklı hücrelerden oluşan bağ dokusuna dönüştüğü saptadık. Zar tendonu tamaman sardığı için dış kaynaklı hücrelerin yol açtığı erken dönemdeki tendon yapışıklığı engellenmektedir. Amniotik zarın kolay ve ucuz olarak elde edilebilmesi, bu zarın yapışıklıkların önlenmesi ve oluşan yapışıklıkların tedavisinde etkili olduğunu gördük.