Nurettin HEYBELİ1, Müjdat ÖK2, Fahri ERDOĞAN2, Muharrem BABACAN2

1Department of Orthopaedics and Traumatology School of Medicine Süleyman Demirel University Isparta Turkey
2Department of Orthopaedics and Traumatology Cerrahpaşa School of Medicine İstanbul University İstanbul Turkey

Keywords: Dev Hücreli Tümör, Paraartik üler Osteokondrom, İdiyopatik Trombositopenik Purpura.

Abstract

Dev hücreli kemik tümörü sıklıkla diz çevresinde görülen primer bir neoplasmdır. Dev hücreli tümörün tedavisinde küretaj ve kemik grefti uygulaması yapılmaktadır. Bununla birlikte, lokal nüksler sık görülmektedir. Osteokondrom ise büyüme kıkırdağındaki bir gelişme defekti sonucu ortaya çıkan ve sık görülen selim tümörlerdendir. Fakat, literatürde sadece az sayıda olgu sunusu olarak bildirilmiş olan eklem çevresi osteokondromlarına nadiren rastlanmaktadır. Bu olgu, literatür incelememizde aynı hastada hem Dev Hücreli Tümör hem de osteokondrom lezyonlarına rastlamamız nedeniyle sunulmuştur. Bunun yanında, hastanın ikinci "primer" tümörünün ameliyatından önce İdiyopatik Trombositopenik Purpura tespit edilerek tedavisi gerçekleştirilmiştir.