İbrahim Deniz Canbeyli, Meriç Çırpar, Birhan Oktaş, Seyyid İsa Keskinkılıç

Department of Orthopedics and Traumatology, Kırıkkale University, School of Medicine, Kırıkkale, Turkey

Keywords: Artroskopik simülatör; düşük maliyetli artroskopik beceriler laboratuvarı; cerrahi eğitim; asistan eğitimi.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada, artroskopik becerilerin kazanımı için mevcut eğitim modellerinin etkinliği karşılaştırıldı ve asistanlar için en etkili eğitim yöntemi veya yöntemler kombinasyonu araştırıldı.
Hastalar ve yöntemler: Tıp fakültesinden toplam 100 beşinci sınıf öğrencisi (40 erkek, 60 kadın; ort. yaş 23.7 yıl; dağılım, 22-33 yıl) çalışmaya katılmaya gönüllü oldu ve randomize olarak beş eğitim grubuna ayrıldı (E1-5): grup E1 (masa başı simülatör üzerinde eğitim aldı), grup E2 (cerrahi tekniği okudu), grup E3 (cerrahi tekniği okudu ve cerrahi video izledi), grup E4 (sadece cerrahi video izledi) ve grup E5 (kontrol grubu). Ön eğitimin tamamlanmasının ardından, her öğrenciden bireysel olarak bir artroskopi uygulaması yapması istendi. Yapılması gereken görevleri içeren bir kontrol listesi öğrencilere verildi ve öğrencilerden listedeki görevleri beş dakika içerisinde tamamlamaları istendi.
Bulgular: Grup E1’de, görevleri başarıyla tamamlamanın ortalama oranları hem diz hem artroskopi modellerinde diğer gruplardan anlamlı olarak daha yüksek idi. Grup E2, E3, E4 ve E5 için her bir görevin oranı istatistiksel olarak benzer idi. Grup åE1’de, her iki artroskopi modelindeki görevleri tamamlamanın ortalama süreleri diğer gruplardan anlamlı olarak daha kısa idi. Her iki artroskopi modelinde görevleri başarıyla tamamlayanlar arasında cinsiyet açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktu.
Sonuç: Asistan eğitiminde artroskopik beceri düzeylerini artırmak için geleneksel yöntemlere göre temel bir artroskopik masa başı simülatörü düşük maliyetli ve etkili bir eğitim yöntemi olabilir.