Osman RODOP, Ahmet KIRAL, İbrahim AKMAZ, M Ömer ARPACIOĞLU, Selim ŞANEL, Haluk KAPLAN

GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Servisi, İstanbul

Keywords: Proksimal Humerus Kırıkları, Omuz Hemiartroplastisi.

Abstract

Giriş: Çalışmamızda kliniğimizde Eylül 1998 - Kasım 2000 tarihleri arasında primer omuz hemiartroplastisi uygulanmış 16 proksimal humerus eklem içi kırıklı olgunun erken sonuçları incelenmiştir. Hastalar ve
Yöntem: 16 olgunun 12?si kadın (%75), 4?ü erkek (%25)ti. Ortalama yaş 70.06 (44- 86) dır. Kırıklar Neer?in 4 parça sistemine göre sınıflandırıldı. Travma ile cerrahi arasında geçen süre ortalama 6 gün (2-12 gün) idi. Olguların 7?sine Neer Tip 2 Parsiyel Humeral Protez, 8?ine Modüler Parsiyel Protez ve 1 olguya da kırığının özel durumu nedeniyle uzun saplı protez ve tespit amaçlı tel serklaj uygulandı. Olgular postoperatif dönemde radyolojik olarak değerlendirilmenin yanı sıra, fonksiyonel açıdan da Constant Omuz Skorlaması ile değerlendirildiler.
Bulgular: Hiçbir olguda revizyona gidilmedi. Olgularımızın 6 tanesinde bir yıllık rehabilitasyon süresi tamamlanmış, 9 tanesinde halen rehabilitasyon devam etmektedir. Bir hasta postoperatif 2. günde pulmoner embolizm nedeniyle kaybedildi, 1 hastada postoperatif 5. günde, tedaviye yanıt alınan yüzeyel enfeksiyon gelişti. 1 hastada da travmaya bağlı preoperatif olarak mevcut nörolojik defisit postoperatif dönemde de azalarak devam etti ve bu hastaya Nöroşirurji Kliniği?nce operasyon uygulandı.
Tartışma: Hasta seçiminin doğru yapıldığı başarılı omuz hemiartroplastisi uygulamalarında postoperatif erken rehabilitasyon ile fonksiyonel açıdan hem hastayı hem de cerrahı memnun edici sonuçlar alınmaktadır.