Abdullah Yalçın TABAK, Ali BİÇİMOĞLU, Levent ÇELEBİ, Hasan Hilmi MURATLI, Mehmet Fırat YAĞMURLU, Cem Nuri AKTEKİN

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara

Keywords: Total Kalça Artroplastisi, Revizyon Total Kalça Artroplastisi, Self Locking Revision Stem.

Abstract

Giriş: Primer total kalça artroplastisi özellikle son 25 yılda oldukça sık olarak kullanılan bir tedavi metodu olmuştur. Bunun sonucunda revizyon ameliyatları da benzer şekilde sıklıkla yapılmaya başlanmıştır. Çimentolu primer total kalça artroplastilerinin revizyonu, çimontosuz artroplastilerle karşılaştırıldığında daha karmaşık bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Hastalar ve
Yöntem: Bu çalışmada çimentosuz ?self locking revision stem? (Wagner stem) ve çimentosuz asetabuler komponent (Standard cup) kullanılarak opere edilen 38 total kalça protezi revizyon olgusunun sonuçları değerlendirildi. Revizyon uygulanan olguların 28?ine daha önce total kalça artroplastisi, 10?una ise primer hemiartroplasti uygulanmıştı. Olgularımızın 36?sında revizyon nedeni, semptomatik aseptik gevşemeydi. Total kalça artroplastisi olgularından birinde femoral komponent kırılması ve hemiartroplasti olgularından birinde femur cisim kırığı nedeniyle revizyon uygulandı. Total kalça artroplastisi grubunda femoral komponent kırığı olan olgumuz hariç tüm olgularda asetabuler revizyon uygulandı. Ortalama takip süresi 49 ay (22-79 ay) idi.
Bulgular: Revizyon öncesinde ortalama 47.5 olan Harris Kalça Skoru16, revizyon sonrasında ortalama 91.4?e ilerledi. Son kontrollerinde tüm femoral komponentler ve otuzsekiz asetabular komponentin 37?si radyolojik olarak stabildi. Hiçbir olgu yeniden revize edilmedi. Çıkarımlar: Erken sonuçlar ümit vericidir ve gevşemiş çimentolu femoral komponentlerin çimentosuz ?self locking revision stem?ler ile değiştirilmesi başarılı bir revizyon şekli olarak görülmektedir.