Önder KALENDERER, Haluk AĞUŞ, Gürhan ZİNCİRCİOĞLU, Coşkun ŞANLI

İzmir Sosyal Sigortalar Kurumu Tepecik Eğitim Hastanesi II Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği

Keywords: Kemik Telleri; Önkol Kırıkları/ Cerrahi; Cerrahi; Çocuk; Kırık Fiksasyonu; İntramedüller/Yöntem.

Abstract

Giriş: Araştırmamızda, çocuk önkol kırıklarında mini kesi ile açık redüksiyonu takiben kirschner telleri ile intramedüller çivileme yapılan olgular prospektif olarak değerlendirildi. Hastalar ve
Yöntem: 8-14 yaş arası 2’si kız 18’i erkek toplam 20 önkol çift kemik kırıklı olgu çalışmaya alındı. 11 olguda kapalı redüksiyon başarısızlığı, 5 olguda izlemelerinde redüksiyon kaybı, 2 olguda açık kırık ve 2 olguda da tekrarlayan kırık mevcut idi. Ortalama yaş 11.7 yıl ve takip süresi en az 24 ay olmak üzere ortalama 36 (24-68) aydı. Genel anestezi altında kırık hatlarına minimal kesiler ile girilerek radius ve ulna birer adet kirschner teli ile retrograd olarak tespit edildi. Uzun kol atel ortalama 20 gün uygulandı ve kirschner telleri ortalama 40.5 günde çıkarıldı.
Sonuçlar: Klinik ve radyolojik izlenmelerinde, hiçbir olguda uzunluk farklılığı, kaynamama ve enfeksiyon saptanmadı. 4 olguda önkol rotasyon kısıtlılığı görüldü. 2 olguda volar yönde radial açılanma saptandı. Price’ın değerlendirme kriterlerine göre, 19 olguda mükemmel ve 1 olguda iyi sonuç elde edildi.
Tartışma: Kapalı redüksiyonun başarılı olmadığı veya takiplerinde redüksiyon kaybı olan olgularda, çoklu yaralanmalarda ve açık kırıklar gibi 8-14 yaş arası sorunlu çocuk önkol kırıklarında, sınırlı kesi ile açık redüksiyonu takiben kirschner telleri ile intramedüller çivileme yöntemi; teknik olarak basit, sonuçları iyi ve güvenilir bir tedavi şeklidir.