Hüseyin ARSLAN1, Seher GÜNDÜZ2, Mehmet SUBAŞI1, Cumhur KESEMENLİ1, Serdar NECMİOĞLU1

1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
2Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı

Keywords: Tortikollis, Yüz Asimetrisi, Bipolar Gevşetme.

Abstract

Amaç: Bipolar gevşetmeyle tedavi edilen 6 yaşından büyük konjenital muskuler tortikollisli olguların orta dönem sonuçları ve yüz asimetrisinin tespitinde ve izleminde frontal sefalometrik analizin kullanılabilirliği incelendi. Hastalar ve
Yöntem: Yaşları 7-12 arasında değişen konjenital muskuler tortikollisli 12 hastanın 9’u erkek, 3’ü kızdı. Hastalara bipolar gevşetme, takiben 5-7 gün traksiyon ve 3 ay fizyoterapi yapıldı. Tedaviye başlarken ve tedavi sonrası posteroanterior sefalometrik radyografileri çekildi. Yüz asimetrisinin varlığını ve şiddetini saptamak için Postural Simetri Açısı (PSA) kullanıldı. Sonuçların değerlendirilmesinde Lee ve arkadaşlarının sistemi değiştirilerek kullanıldı.
Bulgular: Hastalar ortalama 3 yıl 5 ay takip edildi. Konjenital muskuler tortikollis değerlendirme sistemine göre hastaların 2’sinde mükemmel, 6’sında iyi, 2’sinde yetersiz ve 2’sinde de kötü sonuç alındı. PSA değerlerine göre tedaviye başlarken her hastada asimetrinin şiddetli olmadığı, 12 olgudan 2‘sinde önemsiz, 6’sında orta, ve 4 hastada da şiddetli yüz asimetrisi olduğu görüldü. Son kontroldeki PSA sonuçlarına göre şiddetli yüz asimetrisi 3 hastada devam etti. Bunların ikisinde hafif açısal düzelme olmakla birlikte PSA değerler şiddetli asimetri sınırları içinde kaldı.
Sonuç: Konjenital muskuler tortokollisli hastalar 6 yaşın üzerinde cerrahi tedavide fayda görür. Bipolar gevşetme yeterli ve komplikasyonsuz bir yöntemdir. Ayrıca tortikollis olgularında yüz asimetrisinin tespitinde ve takibinde Postural Simetri Açısı nesnel bir yöntem olarak kullanılabilir.