Lütfiye PİRBUDAK1, Günhan KARAKURUM2, Tolgay ŞATANA3, Hakan KARADAŞLI1, Melihşah TOPALHAN2, Ünsal ÖNER1, Akif GÜLEÇ2

1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
2Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
3Gaziantep Amerikan Hastanesi

Keywords: Disk Hernisi, Epidural Steroid İnjeksiyonu, Amitriptilin, Bel Ağrısı.

Abstract

Giriş: Bel ağrılarının en önemli nedenlerinden biri lomber vertebra disk hernileridir. Bu çalışma disk hernisi kaynaklı akut bel ağrılarında, epidural steroid injeksiyonu (EPSİ) ile EPSİ+amitriptilin kombinasyonunun etkinliğini karşılaştırmak amacıyla planlanmıştır. Hastalar ve
Yöntem: Disk hernisi kaynaklı akut diskojenik bel ağrısı ile birlikte tek taraflı siyatalji şikayeti olan 60 hasta değerlendirmeye alındı. Hastalar randomize olarak iki gruba ayrıldı. Bütün hastalara tek doz epidural steroid (benzilprednizolon 14 mg) ve lokal anestetik (bupivakain %0.25) karışımı uygulandı. Ek olarak, 6 ay süreyle Grup II’deki hastalara amitriptilin (10-50 mg p.o) ve Grup I’deki hastalara da plasebo verildi. Tedavinin etkinliği Vizuel Analog Skala (VAS), Düz Bacak Kaldırma testi (DBK; 0°: en kötü, 85°: en iyi) ve Oswestry Disability Index (ODI) ile değerlendirildi.
Bulgular: Her iki grupta 2. haftada VAS, DBK testi ve ODI değerlerinde anlamlı iyileşme gözlendi. Grup II’ de analjezinin başlama süresi daha kısa, injeksiyonu tekrarlanma ihtiyacı daha az idi. Grup II’ de ODI’ye göre yaşam kalitesi 6. haftadan itibaren daha yüksek bulundu. (p=0.02, t=-2.320). 6. ayda iki grupta tedavinin yeterli etkinlikte olduğu gözlendi.
Sonuç: Disk hernisi kaynaklı akut diskojenik bel ağrısı tedavisinde EPSİ ve EPSİ+amitriptilin kombinasyonu uygulamaları benzer etkinlikte olmakla birlikte yaşam kalitesi açısından EPSİ+amitriptilin kombinasyonunun daha avantajlı olduğu saptandı.