Hasan BOMBACI1, Atillâ POLAT2, İ Metin TÜRKMEN1

1Haydarpaşa Numune Hastanesi, Ortopedi ve Tavmatoloji Kliniği
2Suşehri Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği

Keywords: Açık Tibia Kırıkları, İntramedüller Çivileme.

Abstract

Giriş: Açık tibia kırıklarının tedavisinde yeri olan alçılı tedavi, eksternal fiksatör ve intramedüller kilitli çivi uygulamalarından sonuncusu intramedüller dolaşımı bozduğu ve buna bağlı komplikasyonlara sebep olduğu gerekçesi ile halen tartışma konusudur. Bu çalışmada intramedüller kilitli çivi uygulanan açık tibia kırıklarından elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir. Hastalar ve
Yöntem: Gustilo-Anderson’a göre 1.- 3. tip açık kırık olup intramedüller kilitli çivi uygulanan 12 tibia değerlendirildi. Hastaların 11 tanesi erkek, 1 tanesi kadındı.. Ortalama yaş 36.25 (en genç 22-en yaşlı 57) olarak bulundu. Gustilo-Anderson’a göre 2 tibia 1. tip, 5 tibia 2. tip, 5 tibia 3. tip kırıktı. Hastalar ortalama 27.6 (en az 24, en çok 47)ay takip edildiler.
Bulgular: Ortalama kaynama süresi 42 haft. (16-88 hafta arası) idi. Kaynama süreleri kırık tipleri esas alınarak değerlendirildiğinde; 1. tip kırıklarda ortalama kaynama süresinin 34 hafta, 2. tip kırıklarda 42.4 hafta, 3. tip kırıklarda 52 hafta olarak bulundu. Hiç kaynamama komplikasyonu yoktu. Bir hastada enfeksiyon gelişti.
Sonuç: Açık tibia kırıklarının tedavisinde intramedüller kilitli çivilerin iyi bir seçenek olduğu, ancak tip III açık, parçalı kırıklarda iyi sonuçların intramedüller oyma miktarı ve gerektiğinde adele flebleri ile yara örtülmesi ile de bağlantılı olduğu sonucuna varıldı.