Erhan YILMAZ, Lokman KARAKURT, Erhan SERİN, Hikmet GÜZEL

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Elazığ

Keywords: Çocuk, Kalça Kırıkları, Tedavi

Abstract

Giriş: Çocuklarda kalça kırıkları seyrek görülürler ve yüksek komplikasyon oranı ile ilişkilidirler. Trafik kazaları ve yüksekten düşme en sık görülen nedenlerdir. Hastalar ve
Yöntem: Bu çalışmada 6 yıllık dönemde travmatik femur boyun ve intertrokanterik kırığı olan 15 çocuk geriye dönük olarak değerlendirildi. Dokuzu erkek, altısı kız olan çocukların ortalama yaşları 6.3 idi. Tüm kırıklar yüksek enerjili travma sonrası oluşmuştu. Delbet- Colonna sınıflandırmasına göre; 3 olgu Tip 2, 6 olgu Tip 3 ve 6 olgu Tip 4 şeklinde idi. Deplase olmayan 4 olguda alçılama, deplase olan 11 olguda ise kapsül içi hematomun erken dekompresyonu ile anatomik redüksiyon ve stabil internal tespit uygulandı.
Bulgular: Ortalama izlem süresi 44 ay idi. Sonuçlar Ratliff ölçütlerine göre değerlendirildi. 11 olguda iyi, 3 olguda orta ve 1 olguda kötü sonuç saptandı. Konservatif tedavi edilen olgularda ortalama 7.2 haftada, cerrahi yapılan olgularda ise 11 haftada kaynama saptandı. Bir olguda Ratliff tip I avasküler nekroz, 2 olguda koksa vara ve 1 olguda kaynama yokluğu gelişti. Bu olgularda subtrokanterik valgus osteotomisi uygulandı.
Tartışma: Çocuk kalça kırıklarında; çocuğun yaşı, kırık tipi ve seviyesi, fragmanların deplasman derecesi tedavi yöntemini ve oluşabilecek komplikasyonların prognozunu önceden belirleyen faktörlerdir. Deplase kalça kırıklarında, erken açık redüksiyon ve stabil internal tespit düşük komplikasyon oranına sahip etkili bir tedavi yöntemidir.