Sezgin SARBAN1, Tolgay ŞATANA2, U Erdem IŞIKAN1, O Şahap ATİK3

1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa
2Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
3Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa

Keywords: pnömatik turnike, iskemireperfüzyon hasarı, turnike komplikasyonları

Abstract

Turnike manşonun altındaki ve distalindeki dokuların kan akımını engeller. Az miktarda bir kan akımı intramedüller yolla oluşturulsa da, bu akım aerobik metabolizmanın devamını sağlayamaz. Özenden yoksun kullanılırsa, tehlikeli bir enstruman halini alabilir. Pulmoner tromboemboli, femoral arter obstrüksiyonu ve ani ölüm gibi turnikeye bağlı ciddi komplikasyonlara nadir rastlanır. Orta-şiddetli ağrı, artmış doku ödemi, paralizi, tendon yırtığı, hipertansiyon, taşikardi ve yüksek ateş ise pnömatik turnikenin bildirilmiş kötü etkileridir. Bu komplikasyonlar, geniş ve ekstremite şekline uygun manşonları düşük basınçta kullanarak azaltılabilir. Sonuç olarak, uygun basınç ve sürede doğru turnike uygulaması ile nöromusküler hasar azaltılabilir. Ortopedistler kansız bir alanın avantajı ile nörömusküler hasarın dezavantajını tartarak hareket etmelidirler. Bu çalışmada, turnikeye bağlı nöromusküler hasarın mekanizmasını gözden geçirdik.