Güvenir OKCU, Hüseyin S YERCAN, Taçkın ÖZALP

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Manisa

Keywords: Talus, çıkık, avasküler nekroz.

Abstract

Bir kırığın eşlik etmediği açık, tam talar çıkık nadir bir yaralanmadır. Tedavi başarısı bu yaralanma sonrasında infeksiyon ve avasküler nekroz gelişip gelişmemesine bağlıdır. Burada açık, tam talar çıkık sonrası gelişen talar avasküler nekrozun artroskopik yardımlı kor dekompresyon ile tatminkar şekilde tedavisi sunulmakta ve talar çıkık tedavisi literatür eşliğinde tartışılmaktadır.