Esat KITER1, Erkan YILMAZ2, Murat BOZKURT3

1Assistant Professor Pamukkale University, School of Medicine, Department of Orthopaedics, Denizli, Turkey
2Associate Professor Dokuz Eylül University, School of Medicine, Department of Radiology, İzmir, Turkey
3Orthopaedic Surgeon Emergency Care and Traumatology Hospital, Department of Orthopaedics, Ankara, Turkey

Keywords: Aksesuar Soleus Kası, Anatomik Varyasyon, Kompartman Sendromu.

Abstract

Aksesuar soleus kası çok nadir görülen bir durum olmasına karşılık, kaynak kitaplara girmiş anatomik bir varyasyondur. Semtomatik olabilecği gibi olguların yaklaşık dörtte birinde semptom yaratmaz. Literatürde daha çok neden semptomatik olduğu tartışılmıştır. Bu sunumda, çift insersiyosu bulunan ve semptomu olmayan bir aksesuar soleus olgusunda neden semptomun olmadığı tartışıldı. Yeni tanımladığımız ve plantar bölgeye uzanan insersiyonun ağrı yaratma mekanizması üzerine etkisi irdelendi.