Özal Özcan, Murat Yeşil, Recep Altınel

Department of Orthopedics and Traumatology, Medicine Faculty of Afyon Kocatepe University, Afyonkarahisar, Turkey

Keywords: Komplikasyon; kaynamama; osteotomi; pelvik; psödoartroz; üçlü.

Abstract

Üçlü pelvik osteotomi (ÜPO) erişkinlerde asetabüler displazisini tedavi etmek için gerçekleştirilen, bilinen ve kabul edilmiş bir işlemdir. Bu tekniğe göre, tüm asetabulumun mobilize edilmesi için osteotomiler iskium, ilium ve pubisten yapılır. Bu yazıda, ayakta durma veya yürüme sonrası şiddetli ağrı yakınması ile polikliniğimize başvuran 30 yaşında bir kadın hasta bildirildi. Hasta yaklaşık dokuz ay önce asetabüler displazi nedeniyle Steel benzeri ÜPO geçirmişti. Fiziksel ve radyolojik değerlendirme sonrasında, hastaya üçlü kaynamama tanısı konuldu. İliumdaki kaynamama bölgesinde debridman ve greftleme sonrası rekonstrüksiyon plağı ve vidalarla yeniden sabitleme yoluyla hasta başarıyla tedavi edildi. Literatür incelemesinde Steel benzeri yöntem kullanılan ÜPO sonrası semptomatik üçlü kaynamama hakkında yayınlanmış çalışma veya olgu sunumu saptanmadı.