Hasan Hilmi MURATLI, Halil Yalçın YÜKSEL, Levent ÇELEBİ, Celalettin DAĞLI, Ali BİÇİMOĞLU

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara

Keywords: humerus, kırık, breys, alçı, tedavi.

Abstract

Giriş: Bu çalışmada fonksiyonel kol alçısı ve ardından fonksiyonel breys kullanarak tedavi ettiğimiz humerus kırıklarının klinik, fonksiyonel ve radyolojik iyileşmesindeki başarıyı değerlendirmeyi amaçladık. Hastalar ve
Yöntem: Yaralanma zamanında ortalama yaşı 42.8 (değişim:16-73) olan, 48 hasta (48 kırık) bu çalışmaya dahil edilmiştir. Hastaların ortalama takip süresi 22.5 (değişim: 12-55) ay idi. Kırıkların 41’i (%85.4) kapalı, 7’si (%14.6) açık kırıktı. Dört olguda (%8.3) yaralanma sonrası radial sinir arazı olduğu saptandı. Hastalar travmayı takiben ortalama 25.6 (21-33) gün alçı atel ve fonksiyonel kol alçısı ile takip edildi. Daha sonra termoplastik polietilenden yapılmış breyslerle fonksiyonel tedavi sürdürüldü. Hastaların iyileşme sonrasındaki son takiplerinde fonksiyonel, ve radyolojik durumları değerlendirilmiştir. Fonksiyonel değerlendirme, Hunter kriterleri kullanılarak, radyolojik değerlendirme ise kırık iyileşme süresi, ön-arka ve varus-valgus açılanması saptanarak yapılmıştır.
Bulgular: Üç (%6.3) kırıkta kaynama sağlanamazken diğer olgularda ortalama kaynama süresi 13.6 (değişim:8-21) hafta olarak saptandı. Onbeş kırıkta ortalama 4.8° (3°-8°) varus, 2 kırıkta ortalama 5° (3°-7°) valgus, 13 kırıkta ortalama 4.5° (3°-8°) öne, 3 kırıkta ortalama 3.7° (3°-5°) arkaya doğru açılanma gözlendi. Hastaların hiçbirisinde kısalıkla iyileşme saptanmadı. Fonksiyonel olarak hastaların 4’ü (%8.3) Hunter G3, 2’si (%4.2) G4, 43’ü G5 düzeyinde idi. Radial sinir arazı olan tüm hastalarımızda ortalama 13.3 (12-15) haftada iyileşme sağlandı.
Tartışma: Humerus kırıklarında hastaların tedaviye katılımını arttırmak, fonksiyonel tedavi esnasında dermatolojik sorunlarla karşılaşmamak ve angulasyonu daha iyi kontrol edebilmek için erken dönemde fonksiyonel alçı uygulaması ve ödem kontrolü sağlandıktan sonra polietilen breys uygulanması sonuçlarının başarılı olduğunu düşünüyoruz.