Gökhan Ragıp Ulusoy

Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Kafkas University, Kars, Turkey

Keywords: Artroskopik, fiksasyon, kırık, glenoid.

Abstract

Bu yazıda, artroskopik redüksiyon ve fiksasyon ile tedavi edilen, Ideberg tip Vb kırığı olan 41 yaşında, sağ elini kullanan bir hasta sunuldu. Hasta yüksek enerjili travmaya (yüksekten düşme) maruz kalmış bir erkek işçi idi. Radyografisinde sol skapulanın eklem içi kırığı olduğu görüldü. Bilgisayarlı tomografinin üç boyutlu rekonstrüksiyonda kırık tipinin Ideberg tipi Vb glenoid kırığı olduğu saptandı. Hasta ameliyat edildi, ameliyat sonrası ikinci günde taburcu edildi ve ameliyattan iki ay sonra bile günlük aktivitelerine devam edebildi. Altı ayda, Los Angeles California Üniversitesi omuz skoru 35 üzerinden 33; Kol, Omuz ve El Sorunları anketi skoru 100 üzerinden 2 idi. Ideberg tip Vb kırığının artroskopik redüksiyon ve fiksasyonu iyi radyolojik ve klinik sonuçlarla güvenilir görünmektedir.