Oktay Adanır, Serdar Yüksel, Ozan Beytemur

Department of Orthopedics and Traumatology, Bağcılar Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Keywords: Femur başı avasküler nekrozu, gelişimsel kalça displazisi, redüksiyon, risk değerlendirmesi.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada, gelişimsel kalça displazisi (GKD) olan hastalarda açık redüksiyon sırasında kalça eklemi çevresinde redüksiyonun sıkılığını değerlendirmek için standardize edilmiş yöntemimiz açıklandı.
Hastalar ve yöntemler: Ocak 2009 - Mart 2014 tarihleri arasında kliniğimizde GKD nedeniyle açık redüksiyon veya açık redüksiyon ile birlikte pelvik veya femoral osteotomi yapılan 67 pediatrik hasta (8 erkek, 59 kız; ort. yaş 21.9±11.1 ay; dağılım, 9-67 ay) retrospektif olarak değerlendirildi. Cerrahi sırasında redüksiyon sıkılığını değerlendirmek için femur başı ile asetabulum arasındaki distraksiyon miktarı ölçüldü. Redüksiyon sırasındaki yaş, eşlik eden pelvik veya femoral kısaltma osteotomisi varlığı ve dislokasyon şiddeti gibi avasküler nekroz (AVN) ile ilişkili faktörler belirlendi.
Bulgular: Avasküler nekroz ile femoral ostetomi varlığı, dislokasyon şiddeti ve distraksiyon miktarı arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulundu. Avasküler nekroz insidansı %38.8 idi (10 evre I, 12 evre II, 3 evre III ve bir evre IV AVN). Avasküler nekroz gelişimini engellemek için gereken distraksiyon miktarı için eşik değer 4 mm olarak hesaplandı.
Sonuç: Çalışma bulgularımıza göre, GKD tedavisinde AVN gelişimi riskini en aza indirmek için kalça eklemi çevresinde redüksiyon sıkılığının değerlendirilmesi amacıyla yöntemimizin kullanılmasını ve sıkı olmayan bir redüksiyon yapılmasını öneriyoruz.