Young-Lae Moon, Dong-Hui Kim, Sang-Hong Lee, Jae-Won You

Department of Orthopedics Surgery, Chosun University, Gwangju, Korea

Keywords: Artroskopi/yöntem; kontraktür/cerrahi; dirsek eklemi/yaralanma/cerrahi; eklem hastalığı/etyoloji; hareket açıklığı, eklem.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada, travmatik olmayan dirsek kontraktürlerinde olekranon proçes ve olekranon fossadaki osteofit ve serbest cisimlerin çıkarılması için yapılan artroskopik tedavi sonuçları değerlendirildi. Hastalar ve
Yöntemler: Yirmi bir hastaya dejeneratif nedenlere bağlı dirsek ankilozu nedeniyle dirsek artroskopisi uygulandı. Tümü erkek olan hasta grubunda ortalama yaş 43.2 (dağılım 37-54) idi. Tüm olgularda olekranon proçes ve olekranon fossada bulunan osteofitler çıkarıldı; ek olarak, altı olguda da posterior kapsüler gevşetme yapıldı. Başvuru anında ana yakınma ağrılı hareket kısıtlılığı idi. Tedavi öncesinde, hastalarda ortalama 17° fleksiyon kontraktürü (dağılım 5°-60°) ve 87° fleksiyon genişliği (dağılım 60°-100°) vardı. Sonuçlar Broberg ve Morrey'in fonksiyonel skorlama sistemine göre değerlendirildi. Ortalama izlem süresi 18 ay (dağılım 12-24 ay) idi.
Bulgular: Cerrahi tedavi sonrası ikinci ayda ortalama fleksiyon kontraktürü 17 dereceden 2 dereceye geriledi; fleksiyon genişliği ise 87 dereceden 122 dereceye yükseldi. Ameliyattan bir yıl sonra ortalama fleksiyon kontraktürü 5°, tam fleksiyon genişliği 113° bulundu. Tüm hastalarda kazanılan eklem hareket genişliği içinde ağrı şikayetinin ortadan kalktığı görüldü. Fonksiyonel skorların ortalaması ameliyat öncesi ve tedavi sonrasında sırasıyla 65 (dağılım 61-72) ve 80.7 (dağılım 78-91) idi. Sonuçlar 18 hastada (%85.7) iyi, üç hastada (%14.3) orta bulundu. Ameliyat sonrası dönemde komplikasyonla karşılaşılmadı.
Sonuç: Artroskopik cerrahi, dirsek kontraktürüne yol açan lezyonun selektif olarak, başarıyla ve en az morbiditeyle çıkarılmasını sağlamaktadır.