Abdurrahman Özçelik

Department of Orthopedics, Eskişehir Anadolu Hospital, Eskişehir

Keywords: Karpal kemikler/cerrahi; eksternal fiksatör; lunat kemiği; eklem instabilitesi; el bileği yaralanması/cerrahi.

Abstract

Elli sekiz yaşında bir erkek hastada, sol el bileği üzerine düşme sonucu, dorsumun hiperfleksiyona gelmesiyle lunotrikuetral ayrışma ve beraberinde statik volar interkalar segment instabilitesi gelişti. El bileği hareketi büyük ölçüde kısıtlıydı. Hasta açık redüksiyonu kabul etmediğinden, aksiller blok anestezisi ve sürekli traksiyon altında, kapalı redüksiyon ve kapitolunat eksternal fiksasyon ile tedavi edildi. Ameliyat sonrası süreç sorunsuz geçti ve eksternal fiksatör sekiz hafta sonra çıkarı ldı. Ancak, bundan dört hafta sonra çekilen radyografilerde deformitenin nüks ettiği görüldü; bu sırada hasta tümüyle semptomsuzdu. Klinik muayenede, kavrama kuvveti açısından iki el arasında fark yoktu. Normal el ile karşılaştırıldığında, sol el bileğinde fleksiyon, ekstansiyon ve radial deviyasyon azalmış olmasına karşın, ulnar deviyasyonda 5 derecelik bir artış vardı. Olgumuz, lunotrikuetral ayrışma ve statik volar interkalar segment instabilitesinin akut travmatik bir olayla gelişmesi, yaralanmanın hiperfleksiyon zorlamasıyla olması, redüksiyon tekniği ve hastanın tümüyle semptomsuz olduğ u bir sırada nüks gelişmesi gibi benzersiz özellikleri nedeniyle sunuldu.