Haldun Orhun1, Volkan Gürkan1, Gökhan Sever1, Halil Burç1, Tuğrul Berkel1, Mustafa Güler2, Cevat Yakut2

1Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul
2Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Keywords: Artroplasti, replasman, kalça; femur başı nekrozu/kimyasal yolla oluşan; glukokortikoid/yan etki; kalp transplantasyonu; kalça protezi; osteonekroz.

Abstract

Organ nakli uygulanan hastalarda rejeksiyonun engellenmesi için kullanılan immünsupresif ilaçlar bu olgularda femur başı avasküler nekrozuna yol açabilmektedir. Bu yazıda, kalp nakli sonrasında gelişen femur başı avasküler nekrozu nedeniyle total kalça protezi uygulanan 48 ve 50 yaşlarında iki erkek hasta sunuldu. Her iki hastaya da kalp nakli sonrasında siklosporin, azatiyoprin ve steroidden oluşan üçlü immünsupresif tedavi uygulanmı ştı. Hastaların başvuru nedeni, birinci olguda kalp naklinden dört yıl sonra, ikinci olguda bir yıl sonra başlayan ağrı ve eklem hareket kısıtlılığı idi. Düz radyografik incelemelerde birinci olgunun sağ, ikinci olgunun sol kalça ekleminde koksartroz görüldü. İkinci olguda sağ kalçada hafif artrotik değişiklikler ve avasküler nekroz bulgusu da vardı. İki olguya da posterior girişimle çimentolu total kalça protezi uygulandı. Olguları n ameliyat sonrası sırasıyla sekiz ve altı aylık takiplerinde kalçayla ilgili yakınmaları kayboldu, hareket açıklıkları artış gösterdi. Protez çevresinde gevşeme gözlenmedi. Her iki olguda da koksartrozun, yüksek doz steroid kullanımına bağlı avasküler nekroz (Ficat- Arlet evre IV) sonucunda oluştuğu düşünüldü.