Yusuf Yazıcı

NYU Hospital for Joint Diseases

Keywords: Artrit, romatoid; sağlık durumu göstergeleri; yaşam kalitesi; anket; romatoloji.

Abstract

Günümüzde rutin romatoloji pratiğinde klinik kararlar, niceliksel verilerden ziyade genellikle niteliksel izlenimlere dayanmaktadır. Niceliksel verilerin önemi, klinik kararlar için gereken bilgi düzeyini yükseltmesidir. Hasta formları romatologların hastalarının sağlık durumlarını ve tedaviye yanıtlarını izleyebilecekleri araçlardandır. Sağlık değerlendirme formu ve türevlerinin, forksiyonel ve çalışma kayıplarını, maliyetleri, eklem replasman cerrahisi gereğini ve mortaliteyi değerlendirmede en iyi öngördürücüler olduğu ortaya konmuştur. Bunlar, eklem sayımları, radyografiler ve laboratuvar testleri kadar iyi, hatta bunlardan genellikle daha iyi öngördürücülerdir. Buna rağmen, osteoartrit, sistemik lupus eritematozus, fibromiyalji, skleroderma ve ankilozan spondilit de dahil tüm romatoid hastalıklarda kullanılabilen hasta formları, çoğu romatolog tarafından rutin bakım işlemleri içine alınmamaktadır. Hastanın romatologla her karşılaşması veri toplamak için iyi bir fırsat demektir. Klinik uygulama sırasında toplanması mümkün olan veriler, hastalarımızın ne durumda olduklarını niceliksel olarak değerlendirmemizin tek yoludur. Bu veriler toplanmıyor ve kaydedilmiyorsa, fırsat tamamen kaçırılmış olmaktadır. Romatologlar, hastalarına sundukları bakım uygulamalarına hasta formlarını da dahil etmelerinin ve standart klinik bakıma niceliksel veri eklemenin, verdikleri hizmeti izleme ve geliştirme açısından ne kadar değerli olduğunu göreceklerdir.