Bülent Dağlar1, Önder Murat Delialioğlu1, Mustafa Ağar1, Bülent Adil Taşbaş1, Kenan Bayrakcı1, Selçuk Sürücü2, Uğur Günel1

1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı

Keywords: Amputasyon; çocuk; ektromeli; manyetik rezonans görüntüleme; tibia/anormallik/cerrahi; ultrasonografi.

Abstract

Jones tip Ia tibia yokluğu nedeniyle iki taraflı diz dezartikülasyonu uygulanan dokuz aylık erkek bebekte patolojiler anatomik diseksiyon ve manyetik rezonans ile araştırıldı. Ultrasonografide herhangi bir tibia kalıntısı görülmediği için olgu Jones tip Ia tibia yokluğu olarak değerlendirildi. Kuadriseps kası fonksiyonu da olmadığından hastaya iki taraflı diz dezartikülasyonu uygulandı. Amputasyon materyalinin manyetik rezonans görüntülemesinde muhtemelen küçük boyutlar ve ileri deformite nedeniyle yumuşak dokular hakkında ayrıntılı ve amaçlanan bilgi elde edilemedi. Bununla birlikte, çoğunlukla kıkırdak olan küçük ayak kemikleri yeterli derecede görüntülenebildi. Anatomik diseksiyonda hemen bütün büyük kas-tendon yapıların var olduğu görüldü. Ancak, ayak seviyesindeki kemik eksiklikleri nedeniyle yapışma yerleri ve yönelimleri farklılık göstermekteydi. Ayağın çok kuvvetli fibröz yapılarla fibulaya bağlı olduğu ve bacakta herhangi bir kıkırdak veya fibröz tibia kalıntısının olmadığı izlendi. Ameliyat sonrası ikinci yılında hasta iki taraflı proteziyle desteksiz olarak yürüyebilmekte, koşabilmekte ve destekle merdiven çıkabilmekteydi.