Lajos Bartha1, László Hangody2, Novak Pal Kaposi3, András Vajda4

1Orthopedic Clinic of Semmelweis Medical School, Budapest Uzsoki Hospital, Budapest, Hungary
2Department of Orthopedics and Trauma, Budapest Uzsoki Hospital, Budapest, Hungary
3Musculoskeletal Diagnostic Centre at the National Institute of Rheumatology and Physiotherapy, Budapest, Hungary
4Orthopedic Clinic of Semmelweis Medical School, Budapest Uzsoki Hospital, Budapest, Hungary

Keywords: Biyouyumlu materyal; eklem kıkırdağı/cerrahi; ekstraselüler matriks; polimer; doku mühendisliği.

Abstract

Amaç: Bu ileriye dönük randomize çalışmada, mozaikplasti için greft alımından sonra oluşan defektlerin doldurulmasında kemik grefti yerine kullanılan Polyactive B polimerinin güvenilirliği ve etkinliği değerlendirildi.
Hastalar ve yöntemler: Çalışmaya, 6.5 mm boyutta greftlerle mozaikplasti uygulanan 10 hasta (7 erkek, 3 kadın) alındı. Greftlerin alındığı yerlerdeki defektler çapı 7.5 mm olan silindir şekline getirilen Polyactive B ile dolduruldu. Uygulamada ortalama 3.5 silindir (dağılım 2-6) kullanıldı. Kontrol grubunu oluşturan 10 hastada greftlerin alındığı yerler boş bırakıldı. Cerrahi girişimler artroskopi ile ya da açık görüş altında yapıldı. Tüm hastalar ameliyat öncesinde ve 3. ve 9. aylarda klinik skorlamayla; ameliyat öncesinde ve 7. gün ve 3. ayda manyetik rezonans görüntülemeyle (MRG) değerlendirildi. Polyactive B kullanılan tüm hastalara ve kontrol grubundaki dört hastaya ameliyat sonrası dokuzuncu ayda kontrol artroskopisi yapıldı.
Bulgular: Hiçbir hastada ameliyat sonrasında kanama veya başka bir komplikasyon görülmedi. Klinik skorlar iki grupta benzer bulundu. Manyetik rezonans görüntülerinde hiçbir olguda eklem yüzeylerinde düzensizliklere rastlanmadı. Kontrol artroskopisinde enflamatuvar reaksiyon bulgusu yoktu; doldurulan alanlarda tüm yüzeyler düzgün idi; kontrol grubunda ise hafif yüzey düzensizlikleri gözlendi. Makroskobik olarak, Polyactive B tıkaçlarının çevre dokularla çok iyi bütünleştiği görüldü. Histolojik incelemede, Polyactive B uygulanan tüm olgularda yeterli subkondral ossifikasyon ve kısmi çözünmeyi gösteren çok sayıda polimer fragmanı gözlendi.
Sonuç: Enflamasyon olmaması ve yabancı cisim reaksiyonunun çok hafif derecede olması Polyactive B’nin biyouyumlu olduğunu ve verici alanlardaki defektlerin doldurulmasında kullanılabileceğini göstermektedir.