Oktay Belhan, Ahmet Ekinci, Lokman Karakurt, Erhan Yılmaz, Erhan Serin

Fırat University, Medical Faculty, Department of Orthopaedics and Traumatology Elazığ, Turkey

Keywords: Femur cisim kırıkları, Eksternal fiksatör, Hibrid İlizarov fiksatör

Abstract

Amaç: Bu çalışmanın amacı; hibrid İlizarov eksternal fiksatörü ile tedavi edilen femur isim kırıklarının sonuçlarını değerlendirmektir.
Hastalar ve yöntemler: Hibrid İlizarov eksternal fiksatörü ile tedavi edilmiş femur kırıklı hastalar (n=30) değerlendirildi. Olguların 8’i kadın ve 22’si erkekti. Ortalama yaş 34.6 (18-56) idi. Olguların 25’i açık kırıktı ve Gustillo-Anderson sınıflamasına göre; 9 olgu Tip II, 7 olgu Tip III A ve 9 olgu Tip III B idi. Olguların tümünde kırık hattının distaline 2 adet halka yerleştirilirken değişik sayılardaki 90º-120º’lik femoral ark ve konnektörler yarım yivli çiviler ile proksimal segmente tespit edildi.
Bulgular: Hastaların tümü, radyolojik ve fonksiyonel sonuçlara göre değerlendirildi. % 43.3 mükemmel, %33.3 iyi, %16.6 orta ve %6.6 kötü sonuç elde edildi. Çıkarım: Standart çerçeve sistemi uygulaması, femur proksimalinin kompleks anatomik yapısından ve zengin damar-sinir ağından dolayı mümkün olmayabilir. K-teli uygulanırken önemli damar-sinir bölgelerinde giriş riskli olabilir. Bu nedenle hibrid eksternal fiksatörler tercih edilir. Biz femur şaft kırıklarında uygulama kolaylığı ve daha güvenli olması nedeniyle hibrid fiksatörleri tercih ettik.