İrfan Ayan1, Abtullah Milcan2, F. Demir Apaydın3, Mehmet Çolak2

1Mersin University, Faculty of Medicine, Department of Orthopedics and Traumatology, Mersin, Turkey
2Mersin University, Faculty of Medicine, Department of Orthopedics and Traumatology
3Mersin University, Faculty of Medicine, Department of Radiology, Mersin, Turkey

Keywords: Osteoid osteoma; Pelvis; Tomografi eşliğinde.

Abstract

Pelviste yerleşen bir osteoid osteomanın tedavisinde, rezeke edilen kemik doku içinde nidusun bulunup bulunmadığını saptamak için intraoperatif bilgisayarlı tomografi kullandık. Yöntem daha önce literatürde bildirilmemiştir.