Osman Aynacı1, Metehan Saraçoğlu1, İsmail Gedikli1, Ahmet Uğur Turhan1, Ümit Çobanoğlu2

1Karadeniz Technical University, Medical School, Dept. of Orthopedic Surgery, Farabi Hospital, Trabzon, Turkey
2Karadeniz Technical University, Medical School, Dept. of Pathology, Farabi Hospital, Trabzon, Turkey

Keywords: Osteokondral defekt, otogreft, apofiz otogrefti, kıkırdak onarımı

Abstract

Amaç: Bu çalışma, apofizyel greftlerin, kıkırdağa benzer yapılarından yola çıkarak osteokondral defektlerin tedavisinde alternatif bir otogreft kaynağı olarak kullanılıp kullanılamayacağını belirlemek için yapıldı. Hastalar ve yöntem: Çalışmada, ortalama 4 aylık 9 Yeni Zelanda tavşanının 18 dizi kullanıldı. Osteokondral defektler, tavşanların mediyal femoral kondilin ağırlık taşıyan yüzeylerinde oluşturuldu. Altı diz patellofemoral eklem seviyesinde, femoral kondilin çok az ağırlık taşıyan yüzeyinden elde edilen 4x5 mm’lik osteokondral otogreft ile onarıldı. Altı diz iliak kanat arka kısım apofizinden elde edilen 4x5 mm’lik apofiz grefti ile onarıldı. Geriye kalan 6 diz kontrol grubu olarak kullanıldı. Sonuçlar klinik, makroskopik ve histolojik olarak 12 haftanın sonunda değerlendirildi.
Bulgular: Greftler ile doldurulan defektlerde hyalin kıkırdağa benzer, düzgün ve pürüzsüz doku oluştuğu gözlendi. Kontrol grubunda ise, defekt onarım dokusuyla kısmen dolu ve yüzeyi normal eklem kıkırdağından daha çökük olarak gözlendi. Yüzey, hücresel dağılım, matriks ve subkondral kemik incelemelerinde osteokondral ve apofiz greftleri ile onarılan grupların kontrol grubundan istatistiksel olarak anlamlı farklı olduğu gözlendi. İki tedavi grubu arasında ise histolojik değerlendirmede anlamlı farklılık yoktu. Çıkarımlar: Apofizyel otogreft, osteokondral defektlerin tedavisinde bu ve başka çalışmalarda başarılı bir şekilde kullanılan osteokondral otogreftlere alternatif bir greft kaynağı olabilir.