İrfan Ayan1, Mehmet Çolak1, Ebru Ballı2, Sinem Öztuna2, Fehmi Kuyurtar1

1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD. Mersin, Türkiye
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji AD. Mersin, Türkiye

Keywords: Histoakril, menisküs, sinovyum, eklem kıkırdağı, inflamasyon, onarım.

Abstract

Amaç: Menisküs onarımı için birçok teknik ve malzeme geliştirilmiştir. Bunların arasında dikişler, menisküs okları ve vidalar bulunmaktadır. Menisküs onarımında yapıştırıcı kullanımı fibrinle başlamıştır. Histoakril, siyanoakrilat ailesinin uzun zincirli bir üyesidir. Cilt, tendon ve kemik gibi dokular için emilebilir ve güçlü bir yapıştırıcıdır. Toksik değildir. İnflamatuar etkisi çok azdır ve doku iyileşmesini bozmadığı bildirilmektedir. Çalışmamızda uzun zincirli siyanoakrilat türevi olan histoakril (N-Butil–syanoakrilat) yapıştırıcının menisküs yırtıklarında iyileşme sürecine, kıkırdak ve sinoviyuma etkisini araştırmayı amaçladık. Gereç ve yöntem: Dokuz Yeni Zellanda cinsi tavşanın 18 dizi eşit sayıda bölünerek 3 grup oluşturuldu. Birinci grupta menisküs 5 mm kesilip bırakıldı. 2. grupta menisküsler aynı miktar kesilip 3/0 prolenle vertikal olarak dikildi. 3. grupta ise menisküsler histoakril ile yapıştırıldı. Tavşanların takibi 6. haftada sonlandırıldı. Makroskopik ve histolojik yöntemlerle diz içi sinoviyum, eklem kıkırdağı ve menisküsler değerlendirildi.
Bulgular: İkinci gruptaki parsiyel iyileşme görülen bir olgu dışında diğer gruplarda menisküsler iyileşmedi. Makroskopik olarak hiçbir grupta kıkırdak dejenerasyonu ve sinoviyal inflamasyon görülmedi. Diz içi sinoviyumun inflamasyonu için yapılan lökosit sayımı sonunda en iyi grubun 3. grup olduğu görüldü. Çıkarımlar: Siyanoakrilat ile in vivo koşullarda gerçekleştirilen tek çalışma olan bir menisküs transplantasyon çalışmasında, 2-3. haftalarda iyileşme gözlenmemiş ve sinovyumda aşırı inflamasyonun yanısıra kıkırdakta kazeoz nekroz gibi önemli hasarlar bildirilmiştir. Bizim çalışmamızda menisküslerde tüm gruplarda, grup 2’deki bir örnek dışında iyileşme görülmedi. Ancak sinoviyum ve kıkırdak dokuda inflamasyon ve dejenerasyona rastlanmadı. Sonuç olarak eklem içi uygulanan histoakril yapıştırıcının 6 haftalık takip sonunda eklem içinde inflamasyon oluşturmadığı, kıkırdak, sinoviyum ve diğer eklem içi yapılara zarar vermediği saptandı.