Hale Öktem1, Engin Çalgüner1, Deniz Erdoğan2, Çiğdem Elmas2, Rabet Gözil1, Dural Kadıoğlu1, Güleser Göktaş2

1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Keywords: Aşil tendonu/yaralanma; yaşa bağlı değişiklikler; sıçan; Sirius kırmızı.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada, sağlam sıçan Aşil tendonundaki yaşa bağlı oluşan morfolojik değişiklikler incelendi. Gereç ve yöntemler: İki-üç haftalık, altı aylık ve 12 aylık grupların her birinden onar adet olmak üzere, toplam 30 adet Wistar albino cinsi sıçan Aşil tendonu Sirius kırmızı boyama tekniği ile foto-ışık mikroskopta değerlendirildi.
Bulgular: Sirius kırmızı ışık mikroskobik incelemesinde, yaşın artmasıyla yoğun kırmızı renkte boyanan kollajen liflerin ondülasyonunda azalma, tenosit çekirdeklerinde yuvarlaklaşma, ara madde ve kan damarı artışı, tenosit sayısında istatistiksel olarak da anlamlı azalma olduğu görüldü.
Sonuç: Spontan Aşil tendon rüptürünün erişkin yaş grubunda daha sık görülme nedenine Sirius kırmızı ışık mikroskobik tekniği kullanılarak, açıklık getirilmeye çalışıldı. Bu yaş grubunda başlayan dejeneratif değişiklikler sonucu, fonksiyonel olarak tendonun esnekliği azalmaktadır.