O.Şahap Atik1, Baran Sarıkaya1, Cemalettin Kunat1, Ramin Muradi2, Bahadır Ocaktan1, Hüseyin Topçu1

1Department of Orthopaedics and Traumatology, Medicine Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey
2Department of Orthopaedics and Traumatology, Medicine Faculty of Gazi University, Ankara, TurkeyDepartment of Orthopaedics and Traumatology, Medicine Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey

Keywords: Osteokondrom/tanı/cerrahi; talus; tümör.

Abstract

Osteokondrom en sık görülen iyi huylu kemik tümörüdür ve genellikle proksimal humerus, tibia ve distal femurda oluşur. Nadiren talusu etkiler. Bu nedenle, bu yazıda talusta osteokondrom olgusu olan bir hasta sunuldu. Eksizyon, düşük morbidite oranıyla semptomatik osteokondromun tedavisinde başarılı bir yöntemdir. İyi bir cerrahi planlama bu lezyonun tekrar oluşumu önleyecektir.