Alper Kaya1, Cengiz Tuncay2, Ümit Kaya3, Hüseyin Demirörs2

1Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi, Ankara, Türkiye

Keywords: Greft iyileşmesi; periost; yapısal greft.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada tavşan radius kemiğinden alınan otolog segmenter kemik greftinin otoklavda bekletilerek intramedüller tespitle alındığı yere tekrar yerleştirilmesi ve periost dokusu ile bütünleşmesinin iyileşmeye etkisi incelendi. Gereç ve yöntemler: On altı erişkin tavşanda sol radiusun orta bölümünden 15 milimetre uzunluğunda kemik parça çıkarıldı. Çıkarılan kemikler 120 °C’de 15 dakika otoklavize edildi ve intramedüller Kirschner telleriyle yerine tekrar tespit edildi. Tavşanlar iki eşit gruba ayrıldı ve birinci gruptaki sekiz tavşanın greft-alıcı kemik birleşim bölgesi periost flebiyle örtülürken, ikinci gruptaki diğer sekiz tavşanın greft-alıcı kemik birleşim bölgesinde periost dokusu kullanılmadı. Cerrahi işlem sonrası 2, 4, 6. ve 8. haftalarda düz grafiler çekildi. Sekizinci haftanın sonunda elde edilen radyolojik bulgular Yang’ın modifiye radyolojik sayılama yöntemiyle değerlendirildi.
Bulgular: Radyolojik bulgular 8. haftada birinci grupta (ort. 10.94) ikinci gruba (ort. 6.06) göre daha fazla kallus dokusuyla, daha erken ve daha fazla iyileşme elde edildiğini gösterdi. Fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p=0.04, Sonuç: Periost yaması kolay uygulanabilen ve greftalıcı bölgenin iyileşmesini hızlandıran biyolojik bir dokudur. Periost yama tekniği greft-alıcı kemik bölgesinin iyileşmesinde etkili bir yöntemdir ve bu teknik, yapısal allogreftlere uygulanmaya değer bulunmuştur.