Can Solakoğlu1, Mahir Mahiroğulları1, Selami Çakmak2, Cüneyt Tamam3, Mesih Kuşkucu1

1Department of Orthopedics and Traumatology, GATA Haydarpaşa Training Hospital, İstanbul, Turkey;
2Department of Orthopedics and Traumatology, Aksaz Military Hospital, Muğla, Turkey;
3Department of Orthopedics and Traumatology, Kasımpaşa Military Hospital, İstanbul, Turkey

Keywords: Aşil tendonu; fibrin doku yapıştırıcısı; yırtık.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada Aşil tendonunun akut yırtıklarının tedavisinde fibrin yapıştırıcının uzun dönem sonuçlarına dikkat çekildi.
Hastalar ve yöntemler: Ocak 1998 - Aralık 2007 tarihleri arasında Aşil tendonunun akut yırtıkları nedeni ile kliniğimize başvuran 42 hasta (42 erkek; ort. yaş 37.8 yıl; dağılım 27-56 yıl) fibrin yapıştırıcı ile tedavi edildi. Yaralanmadan sonra ameliyata kadar geçen süre ortalama 2.0 (dağılım 1-4) gün idi. Hastalar iki gruba ayrıldı; ilk 32 hastada hazırlanma aşamasında ısıtılması gereken fibrin yapıştırıcı kullanılırken, 10 kişilik ikinci grupta ısıtma gerektirmeyen fibrin yapıştırıcı kullanıldı.
Bulgular: Ortalama izlem süresi 51.5 (dağılım 24-92) ay idi. Hastalar ameliyat sonrası erken ve son izlemde Thermann puanlama sistemi kullanılarak değerlendirildi. İleri yaş grubundaki bazı hastalarda Thermann puanının, genç hastalara göre uzun dönemde hafif azaldığı saptandı, fakat genel sonuç zaman içinde değişiklik göstermedi. Sadece bir hasta günlük işine ve sportif faaliyetlerine geri dönme sonucu yeniden oluşan yırtılma nedeniyle tekrar ameliyat edildi.
Sonuç: Fibrin yapıştırıcı ile akut Aşil tendon yırtıklarının tedavisi, diğer tedavi seçeneklerine göre düşük komplikasyon oranı ve eşdeğer sonuçlar vermesi nedeniyle, ilk seçilebilecek yöntemlerden biri olabilir.