Mahmut Uğurlu1, Murat Bozkurt2, İsmail Demirkale3, Ayhan Cömert4, Halil İbrahim Acar4, İbrahim Tekdemir4

1Department of 1st Orthopedics and Traumatology, Atatürk Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department of 3rd Orthopedics and Traumatology, Dışkapı Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
3Department of Orthopedics and Traumatology, Siirt State Hospital, Siirt, Turkey
4Department of Anatomy, Medicine Faculty of Ankara University, Ankara, Turkey

Keywords: Ayak bileği; ayak bileği bağları; fibula; peroneal tendons; talus.

Abstract

Amaç: Ayak bileğinin lateral kompleks anatomik yapıları birçok bağ ve kastan oluşmaktadır. Bu çalışmada ayak bileği lateral yapılarının karmaşıklığı ayrıntılı olarak gösterildi. Gereç ve yöntemler: Bu çalışma %10 formaldehit ile tespit edilmiş 11 kadavra (22 ayak bileği) ve 24 serbest talus örneği kullanılarak yapıldı. Her bağın detaylı seyri ve yapışma yerleri gözlendi ve ayak bileği nötral pozisyonda iken kaydedildi. Talar ölçümler 46 disseke edilmiş kadavra ve bir serbest talus örneği üzerinde yapıldı. Çalışmada peroneal oluk öncesi ve sonrası, peroneal oluğun morfolojik modeli ile peroneal tendonlar arasındaki ilişkiler de dahil olmak üzere, lateral kompleks ve talusun büyük morfolojik modelleri ve bu bağlar arasındaki ilişkileri incelendi.
Bulgular: Anatomik ve morfolojik modeller ve talus dahil lateral ayak yapılarının tüm ilişkileri değerlendirildi. Hiçbir morfolojik değişim peroneus brevis ve longus kasları ile ilgili bulunmadı. Her ne kadar peroneus brevis ve longus ile ilgili morfolojik varyasyon %6.6 olarak bildirilmiş olsa da, peroneus quartus bizim iki diseksiyonumuzda %9 olarak bulundu. Bizim dört diseksiyonumuzdan birinde peroneus quinti bulundu. On iki diseksiyonda da kalkaneusun distal lateral çıkıntısı ile inferiyor peroneal retinakulum arasında seyreden olağanüstü ligamentöz yapı tespit edildi Bu çalışmada ayak bileği diseksiyonlarında %23 tek band anterotalofibuler bağ (ATFB), %59 ikili ATFB ve %18 üçlü ATFB bulundu.
Sonuç: Ayak bileğinin karmaşık lateral yapılarının ve bunların osseöz yapılarla olan ilişkisinin detaylı anatomisinin anlaşılması ve biyomekaniğinin bilinmesi ayak bileği patolojilerinin tedavisindeki başarıyı artıracaktır.