Esat Kıter1, Semih Akkaya1, Murat Oto1, İzge Günal2

1Department of Orthopedics and Traumatology, Medicine Faculty of Pamukkale University, Denizli, Turkey;
2Department of Orthopedics and Traumatology, Medicine Faculty of Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey

Keywords: Kemik defekti; femur kırığı; osteomiyelit; spontan kemik rejenerasyonu.

Abstract

İntramedüller çivileme sonrası uzun kemiklerde gelişen enfeksiyon sorunlu bir durumdur, ortopedi cerrahları için enfeksiyonun yönetimi ise diğer bir zorluktur. Eşlik eden enfeksiyon, inramedüller kemik tespitinde çivi nedeniyle daha sorunlu ve yaygın bir hale gelebilir. Özellikle büyük kemik defektleri olan olgularda debridman sonrası tedavi seçimi de zordur. Bu yazıda, sadece in-situ eksternal tespit, antibiyotik tedavisi ve gözlem ile tedavi edilen 75 yaşında kadın olgu sunuldu. Yaygın femoral osteomiyelite rağmen 10 cm’lik femoral defekt beklenmedik bir kemik rejenerasyonu ile mantıken açıklanamayacak şekilde iyileşti.