Levent Altınel1, Önder Şahin2, Kamil Çağrı Köse1, Orhan Baş3, Oğuz Aslan Özen4, Z. Kadir Sarıtaş5, Kamuran Pamuk5

1Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Afyon, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, İstanbul, Türkiye
3Rize Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, Rize, Türkiye
4Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, Tekirdağ, Türkiye
5Afyon Kocatepe Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi, Afyon, Türkiye

Keywords: Hayvan deneyleri; avocado/soya fasülyesinin sabunlaşmayan ekstresi; osteokondral defekt iyileşmesi.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada avocado/soya fasülyesinin sabunlaşmayan ekstresinin (ASE) köpek osteokondral defekt modelinde iyileşmeye etkisi belirlendi. Gereç ve yöntemler: On dört köpek çalışmaya alındı ve rastgele olarak iki gruba ayrıldı. Diz ekleminin troklear oluğunun lateral yüzünde iki adet osteokondral defekt oluşturuldu. Tedavi grubuna (grup 1; n=7) her üç günde bir 300 mg’lik ASE kapsülleri, kontrol grubuna (grup 2; n=7) ise normal diyet verildi. On beş hafta sonrasında ötenazi yapılana kadar hayvanlar kafesler içinde serbest gezinmeye bırakıldı. Dizler açılarak defektli troklear oluklar patolojik inceleme için çıkarıldı. Rejenere doku miktarı görüntü analiz yöntemiyle kantitatif olarak, doku içeriği ise Safranin-O ve Masson trikrom histokimyasal boyamaları ile semikantitatif olarak değerlendirildi. Transforme edici büyüme faktörü-beta (TGF-b) artışı, immünhistokimyasal boyama yöntemiyle semikantitatif olarak değerlendirildi.
Bulgular: Morfometrik analiz sonucunda grup 1’de anlamlı ölçüde daha fazla immatür iyileşme dokusu saptandı (p<0.002). Grup 1’de rejenere dokuda hem kollajen hem de kondral doku içeriği anlamlı ölçüde artmıştı (p<0.002). Grup 2’ye kıyasla grup 1’de kıkırdak dokusunda TGF-b immün boyanma reaksiyonu çok daha belirgindi.
Sonuç: Avocado/soya fasülyesinin sabunlaşmayan ekstresi ile yapılan tedavi, köpek dizinde osteokondral defekt iyileşmesini uyarmakta ve muhtemelen dokuda TGF-b’yı artırarak bu etkiyi sağlamaktadır.