Semih Akkaya1, Mustafa Serinken2, Nuray Akkaya3, İbrahim Türkçüer2, Emrah Uyanık4

1Department of Orthopedics and Traumatology
2Department of Emergency Medicine
3Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Medical Faculty of Pamukkale University, Denizli, Turkey
4Department of Emergency Medicine, Maricopa Medical Center

Keywords: Acil servis; futbol; yaralanmalar; travmatoloji.

Abstract

Amaç: Halı sahalarda oynanan futbol karşılaşmaları sırasında meydana gelen yaralanmalar ve özellikleri incelendi, azaltılması ve önlenmesine yönelik veriler araştırıldı.
Hastalar ve yöntemler: Halı sahada futbol yaralanması nedeniyle acil servise başvuran ergen ve yetişkin tüm travma olguları retrospektif olarak incelendi. Yaş ortalaması 30.1±4.2 yıl (dağılım 15-57 yıl) olan 985 erkek olgu saptandı. Olguların yaş, cinsiyet, Acil Servise başvuru zamanı, yaralanma bölgesi, yaralanma tipi ve klinik sonuç verileri araştırıldı.
Bulgular: 19:00-24:00 saatleri arası (n=852, 86.5%) ve hafta içi günler en sık başvuru zamanlarıydı. Alt ekstemitenin (n=583, %59.2) vücudun en sık etkilenen bölgesi olduğu, üst ekstremite yaralanmalarının ikinci sırada (n=281, %28.6), baş ve boyun bölgesi yaralanmalarının (n=75, %7.6) ise üçüncü sırada görüldüğü saptandı. Tüm olgularda en sık gözlenen yaralanma tipi, kontüzyon, abrazyon ve hematomdu (n=364, %37). Zorlanma/burkulma tarzı yaralanmalar ikinci sıklıkta gözlendi (n=343, %34.8). Tüm olguların son tanıları incelendiğinde, yumuşak doku yaralanmalarından sonra (n=431, %43.9), ayak bileği anteriyor talofibuler bağ yaralanmalarının sıklık açısından ikinci sırada geldiği belirlendi (n=217, %22.0).
Sonuç: Halı sahada futbol karşılaşmaları, ciddi ortopedik yaralanmalara neden olabilmektedir. İş gücü kaybına ve ekonomik kayıplara neden olan bu yaralanmaların oluşum mekanizmalarının araştırılması, bu yaralanmaların önlenmesiyle ilgili yapılacak çalışmalar için yol gösterici olacaktır.