Kenan Keklikçi1, Orçun Şahin1, Cengiz Yıldırım2, Can Solakoğlu1, Ahmet Kıral3, Özcan Pehlivan1, İbrahim Akmaz1

1Department of Orthopedics and Traumatology, GATA Haydarpaşa Training Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology, Tatvan Military Hospital, Bitlis, Turkey
3Department of Orthopedics and Traumatology, Anadolu Hospital, Kocaeli, Turkey

Keywords: Ayak bileği; biyomekanik; eklem instabilitesi; cerrahi; tedavi sonucu.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada kronik lateral ayak bilek instabilitesinin tedavisinde Colville tekniğinin uzun dönem prospektif takip sonuçları araştırıldı.
Hastalar ve yöntemler: Colville tekniği ile tedavi edilen 28 erkek hastanın (ort. yaş 24.6 yıl; dağılım 20-35 yıl) 28 ayak bileği ortalama 76.1 ay (dağılım 60-106 ay) takip ile değerlendirildi. Ayak instabilitesi, ayak bileği fonksiyonları ve son kontrol sonuçları değerlendirilerek istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Stres radyografileri TELOS cihazı kullanılarak cerrahi sonrası altıncı ay ve beşinci yılda tekrar edildi ve yaralanma olmayan ayak bileğin stabilitesi ile karşılaştırıldı.
Bulgular: Chrisman ve Snook kriterlerine göre 23 sonuç mükemmel ve beş sonuç iyi olarak belirlendi. Bütün hastalar cerrahi sonrası ortalama sekiz ayda normal günlük aktivite seviyelerine ulaştı. Radyografik analizde, cerrahi sonrası beşinci yılda ayak bileği stabilitesinin belirgin olarak korunduğu ve artrit bulgusu gelişmediği görüldü. Ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası altıncı aydaki talar tilt ve anteriyor çekmece testi bulguları arasında laksitenin belirgin olarak düzeldiğini gösteren farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Buna karşın, altıncı ay ve beş yıl sonraki değerlerde anlamlı fark olmaması yapılan düzeltmenin korunduğunu gösterdi.
Sonuç: Colville’in güçlendirilmiş rekonstrüksiyon yöntemi uzun süre etkili ve en az uzun dönem komplikasyonları ile diğer daha kompleks tamir yöntemlerine iyi bir alternatiftir.