Orkun Gül1, O. Şahap Atik1, Deniz Erdoğan2, Güleser Göktaş2

1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
2Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Keywords: Işık mikroskopu; düşük enerjili femur boyun kırığı; osteopeni; osteoporoz.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada, femur boyun kırığı olan osteopenik ve osteoporotik hastalarda kemik mikromimarisinin farklı olup olmadığı araştırıldı.
Hastalar ve yöntemler: Düşük enerjili travma sonrası femur proksimal uç kırığı nedeniyle başvuran 14 hasta (5 erkek, 9 kadın) çalışmaya alındı. Sekonder osteoporozlu ve travma öncesinde osteoporoz tedavisi alan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Hastalar kemik mineral yoğunluğu ölçüm sonuçlarına göre osteopenik (n=7, ort. yaş 69 yıl; dağılım 63-74 yıl) ve osteoporotik (n=7, ort. yaş 74.1 yıl; dağılım 67-78 yıl) olarak iki gruba ayrıldı. Parsiyel kalça artroplastisi sırasında endoprotez uygulanan hastalardan biyopsi için kortikal kemik örnekleri alınarak, ışık mikroskopu kullanılarak araştırıldı.
Bulgular: Korteks kalınlığı osteopenik grupta ortalama 3622.14 µM; osteoporotik grupta ise 2323.14 µM idi (p<0.005). Ancak, ışık mikroskobunda her iki grupta benzer özellikler saptandı.
Sonuç: Gruplar arasında kortikal kalınlık açısından anlamlı farklılık bulunmuş olsa da, kemik mikromimarisi düşük enerjili femur boyun kırığı olan osteopenik ve osteoporotik hastalarda benzer özellikler göstermiştir.