O. Şahap Atik

Department of Orthopaedics and Traumatology, Medical Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey

Keywords: Kan kaybı; kan trasfüzyonu; diz artroplastisi; traneksamik asid.

Abstract

Ameliyat olacak hastalarda traneksamik asidin total diz artroplastisindeki kan kaybı ve kan transfüzyonu gereksinimini azalttığına ilişkin güçlü deliller vardır. Bununla birlikte, doz ve veriliş yöntemi, güvenlik ve yan etkiler konuları tartışmalıdır. Traneksamik asidin tromboembolik olaylar ve mortalite üzerine etkisi henüz netleşmemiştir.