Mehmet Türker1, Özgür Çetik1, Meriç Çırpar1, Mehmet Yalçınozan1, Ruhi Cömert2, Talat Şimşek3

1Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale, Türkiye
2Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyodiagnostik Anabilim Dalı, Kırıkkale, Türkiye
3Sonarmed Görüntüleme Merkezi, İstanbul, Türkiye

Keywords: Artroskopi; kova sapı menisküs yırtığı; manyetik rezonans görüntüleme; menisküs.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada, diz ekleminde kova sapı menisküs yırtığı olduğu bilinen hastalarda ameliyat öncesi manyetik rezonans görüntülemenin (MRG), artroskopik tanıyı bilmeyen bir grup tarafından değerlendirilmesinin etkinliğini ölçüldü.
Hastalar ve yöntemler: Bu çalışmada diz ekleminde kova sapı menisküs yırtığı nedeniyle cerrahi olarak tedavi edilmiş ve kayıtları yeterli olan 28 hastanın MRG görüntüleri kullanıldı. Radyografik değerlendirme, ortopedi ve radyoloji uzmanından oluşan iki grup tarafından yapıldı. Birinci grup, artroskopik tanıyı bilerek, MRG taramalarını inceledi ve tanımlanmış olan kova sapı menisküs yırtığı MRG bulgularını işaretledi. İkinci gruba ise, değerlendirme öncesinde hastanın yalnızca başvuru yakınmaları bildirildi. İkinci grup da MRG taramalarını inceledi ve patolojik bulguları işaretledi. Her iki grupta saptanan radyolojik bulguların hassasiyeti karşılaştırıldı. Kör değerlendirme ile değişmezler belirlendi.
Bulgular: Kör değerlendirme ile MRG taramalarında bulunan, hassasiyeti değişmeyen bulgular çift arka çapraz bağ ve interkondiler çentik içinde serbest fragman idi. Koronal trunkasyon, anteriyor kayma ve herhangi bir serbest fragman bulgularının fark edilme oranı, artroskopik tanı bilinmediğinde, ciddi oranda azaldı.
Sonuç: Kova sapı yırtıkların cerrahi tamir gerektirmeyen diğer yırtıklardan ameliyat öncesi ayırt edilmesi önemlidir. Özellikle genç ve ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu yapılacak hastalarda menisküs tamiri yapılması, diz stabilitesinin ve fonksiyonel sonuçlarının daha iyi olması nedeniyle, klinik sonuçlar üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.