Cavit Sertaç Saruhan, Ruhi Algün, Burhanettin Barış, Kıvanç Budak

Ödemiş Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İzmir, Türkiye

Keywords: Kırık sabitlenmesi; intramedüler; tibia kırıkları.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada tibia cisim kırıklarında, kilitli kanal içi çivilerin kilitsiz kullanımının incelemesi ve sonuçlarının kilitli çivilerle karşılaştırılması amaçlandı.
Hastalar ve yöntemler: Aralık 2006 - Temmuz 2011 tarihleri arasında kliniğimizde tibia cisim kırığı nedeniyle kilitli (n=15) ve kilitsiz kanal içi çivi uygulanan (n=15) toplam 30 hastanın tıbbi kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Her iki grup da cinsiyet dağılımları, yaş ortalaması, yaralanma mekanizması, kırık yeri ve şekli, açık kırık tipi ve taburcu süreleri açısından benzerdi. Radyolojik ve fonksiyonel değerlendirme Johner-Wruhs kriterlerine uygun olarak gerçekleştirildi.
Bulgular: Kilitsiz grupta bütün hastalardan mükemmel ve iyi fonksiyonel sonuç elde edilirken, kilitli grupta 11 hastada mükemmel ve iyi sonuç, dört hastada ise orta ve kötü sonuç vardı. Bu grupta dört hastaya dinamizasyon uygulandı. Kaynama açısından her iki grup benzerdi. Fonksiyonel sonuçlarda istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu.
Sonuç: Tibia cisim kırıklarında öncelikli tedavi yöntemi kilitli kanal içi çivileme olmakla beraber, uygun hastalarda kilitsiz çivilemenin de travmatolojik cerrahi pratiğinde yer bulabileceği kanaatindeyiz.