Mustafa S. Aksoy1, Murat Bozkurt2, Emrah Sayıt3, Serhan Ünlü4, Hasan Karadağ5

1Department of Anesthesiology and Reanimation, Medical Faculty of Yıldırım Beyazıt University, Ankara, Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology, Atatürk Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
3Department of Orthopedics and Traumatology, Muradiye State Hospital, Van, Turkey
4Department of Orthopedics and Traumatology, Dışkapı Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
5Department of Psychiatry, Dışkapı Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

Keywords: Kaygı; spinal anestezi; total diz artroplastisi.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada ameliyat sırasında uyanık kalan ve spinal anestezi (SA) planlanan hastalar ile ameliyat sırasında uyuyan ve genel anestezi (GA) planlanan hastaların ameliyat sonrası ağrı ve kaygı düzeyleri değerlendirildi.
Hastalar ve yöntemler: Kliniğimizde total diz artroplastisi uygulanan 36 hasta rastgele iki gruba ayrıldı. Ameliyat sırasında birinci gruba (SA grubu) spinal anestezi (heavy markain), ikinci gruba (GA grubu) ise genel anestezi (propofol + nitrik oksit) uygulandı. Hastaların ameliyat sonrası hastane kaygı-depresyon (HAD) skoru ve görsel analog ölçeği (GAÖ) skoru hesaplandı. Hastalara hekimler tarafından anksiyete skoru soruldu.
Bulgular: Ortalama ameliyat sonrası HAD skoru GA grubunda 24.68, SA grubunda ise 29.62 olarak hesaplandı (p>0.05). Hekimler tarafından yapılan ameliyat sonrası hastaların kaygı skoru GA grubunda 1.05, SA grubunda 1.69 idi (p<0.05). Hastaların ortalama ameliyat sonrası GAÖ değeri GA grubunda 8.42, SA grubunda 8.87 idi (p>0.05). Hastane kaygı-depresyon skoruna göre GA grup ile SA grup arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunamadı. Gruplar arasında ameliyat sonrası ortalama GAÖ değerine göre anlamlı bir farklılık bulunamadı. Hekimler tarafından yapılan hastaların ameliyat sonrası kaygılarını ölçen skorda iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulundu.
Sonuç: Çalışma bulgularımız, spinal anestezi altında total diz protezi yapılan hastaların duygu durumlarında herhangi bir değişiklik olmadığını ve ameliyat sonrası ağrılarında artma saptanmadığını gösterdi.