Nil Tokgöz1, Mualla Akdeniz1, Murat Uçar1, Koray Kılıç1, Azim Çelik2

1Department of Radiology, Medical Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey
2GE Medical Systems, İstanbul, Turkey

Keywords: Lumbar vertebra; manyetik rezonans görüntüleme; osteoporoz; foton absorpsiyometri.

Abstract

Amaç: Çalışmada çift enerjili X-ışını (DXA) absorpsiyometri ile sonuçlar karşılaştırılarak osteoporozda kemik trabeküllerinin değerlendirilmesinde niceliksel manyetik rezonans görüntülemenin değeri ortaya konuldu.
Hastalar ve yöntemler: Çalışmaya DXA absorpsiyometri ve niceliksel manyetik rezonans görüntüleme incelemeleri yapılan 85 menopoz sonrası kadın (ort. yaş 57.2 yıl; dağılım 43-83 yıl) dahil edildi. Manyetik rezonans görüntülemede T2 ve T2* değerleri ölçüldü ve sonuçları kemik mineral yoğunluğu ile karşılaştırıldı.
Bulgular: Kemik mineral yoğunluğu t-skorlarına göre; 32 normal, 30 osteopenik ve 23 osteoporotik hasta bulunmaktaydı. L1-L4 vertebra T2 ölçümleri normal ve osteoporotik ile osteopenik ve osteoporotik gruplar arasında farklı bulundu. T-skoru azaldıkça T2 değerinde artış vardı. Normal ve osteopenik gruplar karşılaştırıldığında; L4 vertebra dışında, T2 ölçümlerinde istatistiksel fark bulunmadı. L1-L4 vertebra T2* ölçümleri çalışma grupları arasında istatistiksel olarak farklı değildi.
Sonuç: Niceliksel manyetik rezonans görüntülemede lomber T2 ölçümleri osteoporozda kemik trabeküllerinin değerlendirilmesinde yararlı olabilmekte ve normal hasta ile osteoporotik ve osteopenik ile osteoporotik hastaları ayırt etmede yardımcı olacağı düşünülmektedir.