Mehmet Halıcı, İbrahim Karaman, İbrahim Halil Kafadar, Ali Saltuk Argün

Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Erciyes University, Kayseri, Turkey

Keywords: Kapalı redüksiyon; kilitli simfizis pubis; tübüler eksternal fiksatör.

Abstract

Simfiz pubisin kilitlenmesi, yandan gelen sıkıştırıcı kuvvetler sonrasında bir pubik kemiğin diğerinin arkasında ya da karşı obturator foramende takılı kaldığı bir pelvis yaralanması türüdür. Bu makalede 31 yaşında kadın hastada tübüler eksternal fiksatör kullanılarak kapalı redüksiyon ile tedavi edilen bir kilitli simfiz pubis olgusu sunuldu. Tübüler eksternal fiksatörlerin kilitli pelvis yaralanmalarında kapalı redüksiyon manevralarının uygulanmasında yararlı olduğuna ve bu cihazların açık redüksiyon gereksinimini azalttığı gibi, dahili implant kullanma gereksinimini de azaltacağına inanmaktayız.