Baran Sarıkaya1, Baybars Ataoğlu2, Gökay Görmeli3, Burak Yağmur Öztürk4, Sacit Turanlı2

1Kazan Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Van, Türkiye
4Niğde Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Niğde, Türkiye

Keywords: Hidroksiapatit kaplı femoral komponent; hidroksiapatit kaplı pres-fit asetabuler komponent; orta dönem sonuç; çimentosuz kalça artroplastisi.

Abstract

Amaç: Gelişimsel kalça displazisi (GKD) zemininde gelişen osteoartritli kalçalarda uygulanan çimentosuz hidroksiapatit kaplı total kalça artroplastisinin (TKA) orta dönem klinik ve radyolojik sonuçları değerlendirildi.
Hastalar ve yöntemler: Çalışmamızda Ocak 2004 - Aralık 2010 tarihleri arasında GKD nedeniyle dejeneratif artrit gelişen 30 hastanın (22 kadın, 8 erkek; ort. yaş 53.4 yıl; dağılım 30-75 yıl) 34 kalçasına (12 Crowe tip I, 12 Crowe tip II, 4 Crowe tip III, 6 Crowe tip IV) uygulanan, çimentosuz Zweymüller femoral komponentin (Zweymüller® SL-Plus) ve poroz kaplama üzerine hidroksiapatit kaplı asetabuler komponentin (EPF Plus®) kullanıldığı TKA sonuçları değerlendirildi. Hastalar, klinik olarak ameliyat öncesi ve son kontrollerdeki Harris kalça skorlarına (HKS) göre; radyolojik olarak ise Callaghan ve Engh’in belirlediği kriterlere göre değerlendirildi.
Bulgular: Ortalama takip süresi 48 ay (dağılım, 25-91 ay) olarak belirlendi. Ameliyat öncesi, ortalama HKS 44.97 (dağılım, 28-55) iken, son kontrollerde 92.25 (69-100) olarak tespit edildi. Callaghan ve Engh kriterlerine göre, bütün femoral komponentler stabil olarak değerlendirildi. Radyolusensi çoğunlukla femur Gruen zone 1 ve 7’de [zone 1; 20 kalça, zone 7; 19 kalça, zone 2; 1 kalça, zone 3 ve bir kalça zone 6] gözlendi. Asetabuler komponent çevresinde, 12 kalçada zone 2’de, 10 kalçada zone 3’de, altı kalçada ise zone 1’de radyolusensi saptandı. Ameliyat sonrası kalçaların ikisinde heterotopik ossifikasyon, ikisinde nöropraksi gelişti. Kalçaların birinde femurda çatlak, bir kalçada femoral osteotomi hattında kaynamama ve bir kalçada femur başı otogreftinde kaynamama gelişti.
Sonuç: Çimentosuz Zweymüller femoral stem ve hidroksiapatit kaplı ‘press-fit’ asetabuler komponentlerin kullanıldığı total kalça artroplastisinin orta dönem sonuçları mükemmeldir.