Engin Kesgin1, Cengiz Çelik2, Sinan Karaoğlu1

1Department of Orthopedics and Traumatology, Private Modern World Hospital, Kayseri, Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology, Çekirge State Hospital, Turkey

Keywords: Artroskopik cerrahi; egzostoz; eklem içi; diz; osteokondrom.

Abstract

Bu yazıda, diz eklemi içinde semptomatik osteokondromun artroskopik rezeksiyonunun yapıldığı iki olgu sunuldu. İlk olgu, oturma ve merdiven çıkma sırasında yavaş ilerleyici sol diz ağrısı ile başvuran 27 yaşında erkek hasta idi. İkinci olgu ise, yokuş aşağı koşma ve derin çömelme sırasında yavaş ilerleyici sağ diz ağrısı ile başvuran 24 yaşında kadın hasta idi. Ameliyat öncesi röntgen ve manyetik resonanans görüntülerde her iki hastada da femur trokleasına bitişik büyümüş, eklem içi mineralize kitle görüldü. Bu osteokondromlar artroskopik olarak çıkarıldı ve iki hafta içinde semptomlarda tamamen rahatlama ve tam aktiviteye dönüş gerçekleşti. Olgularda sırasıyla üçüncü ve birinci yıl sonunda semptomlara tekrarlama görülmedi. Semptomatik eklem içi osteokondromların artroskopik rezeksiyonun, geleneksel açık yöntemlere kıyasla, daha az ağrılı ve daha iyi kozmetik sonuçları olacağını ve daha çabuk ameliyat sonrası iyileşme görüleceğini vurgulamaktayız.