Selcen Öztürk, Dilek Kılıç

Department of Economics, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Hacettepe University, Ankara, Turkey

Keywords: Fayda maliyet analizi; spor ekonomisi; sağlık ekonomisi; spor yaralanmaları; spor hekimliği.

Abstract

Sağlık üzerindeki olumlu faydalarına rağmen, spor yaralanmaları ve yaralanma korkusu spor aktivitelerine katılım önündeki önemli engeller arasındadır. Spor yaralanmalarının sıklığı, yaygınlığı ve türü hem yaş grupları hem de cinsiyetler arasında farklılık göstermektedir. Spor yaralanmalarının bu farklı yönlerini araştırmak bu düzeyde detaylı veri bulunmadığı için genellikle zordur. Bu çalışma, barındırdığı doğrudan ve dolaylı maliyetler nedeniyle spor yaralanmalarının önemli ekonomik yük olarak görülebileceğini öne sürmektedir. Bu nedenle, spor yaralanmalarının önüne geçilebilmesi için güçlü ve etkili yöntemlere gereksinim vardır. Ayrıca spor hekimliği özellikle son yıllarda oldukça dikkat çekmektedir. Bu yazıda spor yaralanmalarının önemi, bu yaralanmaların ekonomik maliyeti ve yanı sıra spor hekimliğinin spor yaralanmalarını engellemek için kullanılan bir yöntem olarak rolü tartışıldı.