Yener Sağlık1, Hakan Atalar2, Mehmet Armangil1, Kerem Başarır1, Yusuf Yıldız1, Sinan Bilgin1

1Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Ankara University, Ankara, Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey

Keywords: Kemik tümörü; demografi; el tümörü; el; radyografi; cerrahi.

Abstract

Amaç: Bu çalışmada iyi ve kötü huylu el tümörlerinin görülme sıklığı, yerleşim yeri ve tedavi yaklaşımları araştırıldı.
Hastalar ve yöntemler: Mart 1986 - Ekim 2008 tarihleri arasında kliniğimizde el tümörü veya tümör benzeri lezyonu tanısı konulan 191 ardışık hasta (86 erkek, 105 kadın; ort. yaş 35.06 yıl; dağılım 1-96 yıl) retrospektif olarak değerlendirildi. Gangliyon kistleri yalnızca kemik içerisinde olan hastalar çalışmaya dahil edildi.
Bulgular: En sık görülen lezyon enkondrom (n=59, 30.89%) idi. Tendon kılıfının dev hücreli tümörü en sık görülen iyi huylu yumuşak doku tümörüydü (n=30, %15.70). Yumuşak dokunun kötü huylu tümörlerinden en sık görüleni, alveoler rabdomyosarkomdu (n=5, %2.61). Kemiğin en sık görülen metastatik olmayan kötü huylu tümörü kondrosarkomdu (n=6, %3.14). Kondrosarkomlu hastaların ikisi primer olarak tanılanırken, dört hastada iyi huylu kıkırdak lezyonlarının takipleri sırasında kötü huylu tümöre değişim göstermesi sonucu tespit edildi. Altı hastada ele metastaz görüldü.
Sonuç: Elin iyi huylu tümörleri, kötü huylu tümörlere kıyasla, daha sık görülmektedir. El tümörleri vücudun çeşitli bölgelerini etkileyebileceği için, tanı ve tedavide en iyi sonuç multidispliner yaklaşım ile elde edilir.