Hakan Atalar1, Mehmet Armangil2, Nuket Üzüm3, Yener Sağlık2

1Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Gazi University, Ankara, Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology, Medical Faculty of Ankara University, Ankara, Turkey
3Mikropat Pathology Center, Ankara, Turkey

Keywords: Kemik tümörü; epiteloid hemajiyomaendoteliyom; metakarp tümörü.

Abstract

Hemanjiyoendoteliyomlar, hemanjiyomlarla anjiyosarkomların arasında klinik bir davranışa sahip olan vasküler tümörlerdir. Nadiren kemikte görülen hemanjiyoendoteliyomun epiteloid alt tipinin metastaz yapma potansiyeli vardır ve radyolojik olarak benign ve malign lezyonlarla karışabilir. Bu tümörün metakarp kökenli olması son derece nadirdir. Bu yazıda ikinci metakarpında hemanjiyoendoteliyom saptanan ve kliniğimize sevk edilmeden önce başlangıçta benign bir lezyon olarak tedavi edilen 42 yaşında kadın bir olgu sunuldu. Epiteloid hemanjiyoendoteliyomun muhtemel malign özelliği yetersiz tanımlanmıştır. Biz geniş sınırlarla eksizyon önermekteyiz. Bunu metakarp ve falanks gibi kemiklerde uygulamak için amputasyon gerekli olabilmektedir.